TRIFECTA AUCTION

HOSTED BY DYNAMIC AUCTIONS

LOT: 22 / ID: WWL17162B 

Name: BRASIM WWL17162B

Hierdie Basjan dogter word aangebied met twee Smoke Bulkalwers, waarvan WWL20171C blyk 'n baie belowende poenskop bulkalf te wees.

Ident:

*WWL17162B

Birth date:

22/04/2017

Simdex/ICP:

93 ICP: n/a

Sex:

Female

Status:

Active

Reg’n status:

Registered

Traits Observed:

BWT,200WT

Available from Carletonville

Arange with Kobus Bester to view live animals

COPYRIGHT: DYNAMIC AUCTIONS 2020